bangpakong

 

เจ้าของงาน :

กรมชลประทาน

ที่ตั้งโครงการ :

จังหวัดฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน :

ธันวาคม 2538 - พฤศจิกายน 2542

ประเภทการให้บริการ :

ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :

เขื่อนผันน้ำ ทำนบปิดกั้นลำน้ำเดิม ถนนเข้าโครงการ บันไดปลา และอาคารเกี่ยวข้องอื่น ๆ

Go to top